Tuesday, 24 May, 2022

Etiket: din alimleri


İnsanların din olgusunu ya da dini prensipleri algılarken külli bir bakış açısı yerine ,parçaçı bir bakışla, hareket ettikleri gözlenmeye başlanmıştır. Sosyolog Peter Berger’ın ifade şekli ile “Artık hayatın her alanında olduğu gibi ,din alanında da bir pazar ortamı söz konusudur. Read more…

Ads Banner

Social Profile